Startzondag 2018

Startzondag 2018

Het kerkelijk seizoen is zondag 23 september feestelijk van start gegaan in beide vierplekken. Het jaarthema is 'een goed gesprek', n.a.v. Marcus 8 vers 27 waar Jezus aan de discipelen vraagt: 'Wie ben Ik volgens de mensen?'

Gesprekken werden er volop gevoerd deze zondag; in een filmpje met de kinderen, tijdens groepsgesprekken in de dienst, bij de koffie en tijdens de lunch 'uit het vuistje' na afloop van de kerkdienst.

Ook is er zowel in Kerk in Laak als in de Marcuskerk een jaarkalender uitgedeeld, met daarin een overzicht van de activiteiten van komend seizoen. De activiteiten zijn ook te vinden op deze website. Een papieren versie van de jaarkalender is op te vragen bij Anneke Maljaars. 

De diensten beluisteren/bekijken: Kerk in Laak | Marcuskerk.

terug