Presentatie 'Missie in Mexico' Presentatie 'Missie in Mexico'

Op woensdagavond 26 september a.s. zal er om 19.30 uur een presentatie zijn over het werk van Mary en Dick Kos in Mexico. Mary en Dick zijn in 2006 naar Mexico verhuisd om daar een kindertehuis/school voor gehandicapte kinderen op te zetten. Vanwege gezondheidsproblemen waren zij echter genoodzaakt om weer terug te keren naar Canada en zij willen, nu zij voor familiebezoek in Nederland zijn, deze avond komen vertellen over hun werk daar en ook de manier waarop dit werk wordt voortgezet. Vele gemeenteleden en andere bekenden hebben het werk van Mary en Dick jarenlang, op verschillende manieren gesteund, en er zijn ook verschillende projecten geweest – te denken valt aan de cupcake-acties en collectes – om het werk in Mexico te steunen.

Iedereen die belangstelling heeft om te komen luisteren naar het verhaal van Mary en Dick is van harte welkom om, na de zomermaaltijd in de kerk, naar de presentatie te komen. De presentatie zal om 19.30 uur starten in de kerkzaal van de Marcuskerk. Na de presentatie zal er nog een kopje koffie/thee klaarstaan, om nog even na te praten.


Om een beetje een idee te krijgen over het aantal belangstellenden, zouden we het fijn vinden om per mail een aanmelding te krijgen.

Voor de mensen die niet kunnen komen, maar wel geïnteresseerd zijn in het verhaal van Mary en Dick, is er de mogelijkheid de presentatie digitaal te bekijken via de Kerkomroep.

Leden van de Marcuskerk die met de kerkbus naar huis gebracht willen worden, kunnen zich via de gebruikelijke weg aanmelden.

Alvast bedankt en graag tot ziens op 26 september!

Hartelijke groeten, namens de familie,
Alice van Mourik

terug