vr 12 oktober 2018

Geloof in het gezin

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.30 uur

Opvoeden is niet altijd eenvoudig. Elke dag sta je voor keuzes. Ook geloofsopvoeding kent in deze tijd en in de stad haar uitdagingen. Op deze avond willen we als ouders of opvoeders van kinderen van elkaar leren, elkaar motiveren en inspireren in de (geloofs)opvoeding. Hiervoor gebruiken we onder meer materiaal van Alpha Nederland (Parenting Children Course). Daarnaast is er ruimte om andere onderwerpen die leven te bespreken en wellicht een vervolggesprek te plannen. De opzet is om samen ervaringen te delen. Dit betekent dat we vanuit gelijkwaardigheid met elkaar spreken en verschillende zienswijzen kunnen onderzoeken.

Meer informatie en aanmelden (uiterlijk 8 oktober): Marleen Otoide-Vree (06-1485 8075)

terug