Logo

Algemene informatie Marcuskerk

De Marcuskerk is de vierplek van de protestantse wijkgemeente Laak-Moerwijk in het Haagse stadsdeel Moerwijk. De Marcuskerk is een kerk voor iedereen, een open en gastvrije plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Samen luisteren we naar de Bijbel en de uitleg ervan. We zingen en bidden. Zo proberen we te begrijpen wie God voor ons is, wat hij in ons leven geeft en wat hij van ons vraagt.

Jongeren en ouderen komen wekelijks samen om God en elkaar te ontmoeten. In de kerkdienst zijn op het orgel psalmen en gezangen te horen, maar op de piano of door een band ook liederen uit de Evangelische Liedbundel en andere zangbundels. De Marcuskerk staat bewust en eigentijds in de gereformeerde traditie. Een ‘goede preek’ vinden we belangrijk. Iedereen is van harte welkom in de zondagse kerkdiensten en bij alle andere activiteiten.

Activiteiten in Moerwijk

In Moerwijk is de pioniersplek ‘Geloven in Moerwijk‘ actief met een buurttuin, maaltijden en vieringen die passen bij de buurt. De Kinderwinkel, die één straat verderop ligt, organiseert activiteiten voor kinderen en tieners in de wijk. Zo wil de gemeente stem, handen en voeten aan het Evangelie geven.

Predikant

Op dit moment is de gemeente vacant. 

Missionair pionier (Geloven in Moerwijk)

Bettelies Westerbeek
T 06 – 24 86 16 71
Meer informatie over Geloven in Moerwijk