Logo

Wijkgemeente

De protestante wijkgemeente Laak-Moerwijk is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage. In het stadsdeel Laak en in Moerwijk willen we een geïnspireerde en inspirerende christelijke geloofsgemeenschap vormen, die op verschillende manieren gestalte krijgt.

Vierplekken

Op dit moment krijgt de protestante wijkgemeente Laak-Moerwijk gestalte in twee vierplekken.  Met een vierplek beogen we een concrete plaats te bieden voor kerkdiensten en vieringen, terwijl ook andere en doordeweekse uitingen van leren, vieren, dienen en delen daar een plek kunnen krijgen.

De vierplekken zijn:

  1. De vierplek Marcuskerk in Moerwijk. Deze gemeenschap groeit van een gemeente met leden uit Moerwijk steeds meer richting een netwerkkerk van (jonge) gezinnen en alleengaanden uit de hele omgeving. In het kerkgebouw Marcuskerk zijn kerkdiensten, vieringen en allerlei andere activiteiten rond vieren, dienen en delen. Het kerkgebouw wordt verhuurd aan enkele andere kerkgenootschappen.
  1. De vierplek Kerk in Laak. Deze gemeenschap wil bewust de kerk in het stadsdeel Laak present maken. Ze is een buurtgerichte geloofsgemeenschap, met bijvoorbeeld een AlleenCafé, buurtmaaltijd en buurtkoffie, naast kerkdiensten en vieringen. De vierplek van Kerk in Laak is buurt- en kerkhuis de Oase in Spoorwijk. Organisatorisch is Stek een belangrijke partner. Met de werkers van de Stekprojecten buurtwerk Oase en Kariboe Bibi werken we nauw samen. Oudere, Nederlandstalige wijkbewoners vullen een groot deel van de activiteiten.

Kerk in de buurt

Daarnaast is de protestante wijkgemeente Laak-Moerwijk zendende gemeente van drie geloofsgemeenschappen, waar gestalte wordt gegeven aan kerk-zijn voor en in de buurt.

  1. De Kinderwinkel, een veilige plek voor kinderen en jongeren in Moerwijk. De Kinderwinkel komt als missionair en diaconaal project voort uit de Marcuskerk. Sinds 2005 is het aangesloten bij Stek, voor stad en kerk, met wie we ook rondom de Oase samenwerken. De Kinderwinkel wordt bezocht door kinderen, tieners en ouders uit Moerwijk.
  2. Geloven in Moerwijk. Deze pioniersplek komt op uit de Marcuskerk en richt zich specifiek op bewoners van Moerwijk. Vanuit het naast de Marcuskerk gelegen Marcushuis ontwikkelt deze pioniersplek zich tot een ‘huis-tuin-en-keukenkerk’ voor de buurtbewoners in Moerwijk.
  3. Leven in Laak. Deze pioniersplek komt op uit Kerk in Laak en richt zich op 20- en 30-ers in Laak, voor wie het een christelijke, interculturele community wil zijn. Met een Doekerk, Bible date en andere activiteiten is Leven in Laak op verschillende plekken en momenten in het stadsdeel aanwezig, niet gebonden aan één locatie. Het is zo een combinatie van netwerkkerk en buurtkerk.
 
Vierplek Kerk in Laak

Vierplek Kerk in Laak


Kerk in Laak is gevestigd in het Haagse stadsdeel Laak. Vanuit buurt- en kerkhuis De Oase vormen we een christelijke gemeenschap die in en voor de buurt aanwezig is. Er is ruimte voor ontmoeting, een plek om je vragen met anderen te delen. Iedereen is welkom in onze kerkdiensten of bij andere activiteiten.
Vierplek Marcuskerk

Vierplek Marcuskerk


De Marcuskerk is een kerk voor iedereen, een open en gastvrije plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Samen luisteren we naar de Bijbel en de uitleg ervan. We zingen en bidden. Zo proberen we te begrijpen wie God voor ons is, wat Hij in ons leven geeft en ook wat Hij van ons vraagt. Als gemeente willen we het goede van God delen met de bewoners van onze wijk.