Logo

Wijkbladen

Wijkblad Kerk in Laak

Kerk in Laak heeft een wijkblad dat maandelijks verschijnt. In het wijkblad staan allerlei nieuws en activiteiten van de wijkgemeente. U kunt abonnee worden van het Wijkblad Kerk in Laak, door contact op te nemen met Dik Mos (T 070 – 399 96 17). 

Wijkblad Marcuskerk

markantHet wijkblad van de Marcuskerk is de Markant. Dit blad komt maandelijks uit, behalve in juli en augustus. 

Een abonnement kost €13,50 per jaar en als het blad u per post wordt toegestuurd €28,50 per jaar. Abonnees ontvangen jaarlijks een acceptgirokaart voor het overmaken van het abonnementsgeld. U kunt een abonnement opvragen bij Hans van Gestel (T 070 – 393 53 37).

Kopij voor de Markant graag inleveren voor de 15e van de maand bij Ingrid Blok.

Als abonnee van (één van) de wijkbladen krijgt u ook de gedrukte versie van het maandblad Kerk in Den Haag, met informatie over interkerkelijk Den Haag. Op de webversie van Kerk in Den Haag staat o.a. een agenda met kerkelijke activiteiten in Den Haag en omstreken.