Logo

Kerkenraad

De leden van de kerkenraad zijn ambtsdragers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat er in de kerk gebeurt. De ouderlingen zijn vooral belast met de kerkdiensten en het pastoraat. De kerkrentmeesters gaan over de financiën en het kerkgebouw. De diakenen bieden hulp aan mensen die deze nodig hebben, ook mensen buiten de gemeente. Daarnaast stimuleren de diakenen bewustzijn binnen de gemeente van maatschappelijke vraagstukken, in Nederland en in de wereld.

De kerkenraad wordt geholpen door tal van vrijwilligers, zodat alle taken in de kerk uitgevoerd kunnen worden.

Kerkenraad wijkgemeente Laak-Moerwijk

   

Vacature
predikant

Willeke Eikelenboom   Willeke Eikelenboom
ouderling
voorzitter kerkenraad
Aad van Krevelen   Aad van Krevelen
diaken
Alexander Anneveld   Alexander Anneveld
diaken
 

Betty Mol
diaken

     
  Egbert Strijbos
ouderling-kerkrentmeester
coördinator ledenadministratie
  Els Siebenga
diaken
  Henny de Mooij
ouderling
Henny Plaisier   Henny Plaisier
ouderling
Iris van Gestel  

Iris van Gestel-Jonker
ouderling-kerkrentmeester

  Jeannette Baas
ouderling-scriba
 

Mieke Mos
ouderling

  Peter van Kooten
diaken
 

Sander Siebenga
ouderling

Wilbert Verbruggen   Wilbert Verbruggen
diaken

Ondersteuning diaconie

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie houdt de ZWO-commissie zich bezig met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), het helpen van mensen over de grenzen van kerk en land heen. De ZWO-commissie kiest jaarlijks een project uit waarvoor zij geld inzamelt door acties op touw te zetten.

   

vacature
ZWO-commissie