Logo

Kerkenraad

De leden van de kerkenraad zijn ambtsdragers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat er in de kerk gebeurt. De ouderlingen zijn vooral belast met de kerkdiensten en het pastoraat. De kerkrentmeesters gaan over de financiën en het kerkgebouw. De diakenen bieden hulp aan mensen die deze nodig hebben, ook mensen buiten de gemeente. Daarnaast stimuleren de diakenen bewustzijn binnen de gemeente van maatschappelijke vraagstukken, in Nederland en in de wereld.

De kerkenraad wordt geholpen door tal van vrijwilligers, zodat alle taken in de kerk uitgevoerd kunnen worden.

Kerkenraad wijkgemeente Laak-Moerwijk

 

Vacature
predikant

   

Willeke Eikelenboom   Willeke Eikelenboom
ouderling
voorzitter kerkenraad
  Alexander Anneveld
diaken
    Betty Mol
diaken
 

Bram Maljaars
ouderling-kerkrentmeester

 

  Egbert Strijbos
ouderling-kerkrentmeester
coördinator ledenadministratie
  Els Siebenga
diaken
    Gerrit van der Velde
ouderling
  Henny Plaisier
ouderling
    Iris van Gestel-Jonker
ouderling-kerkrentmeester
 

Jeannette Baas
ouderling
scriba

 

  Mieke Mos
ouderling
 

Monique Djizani
diaken

 

  Sander Siebenga
ouderling

Ondersteuning diaconie

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie houdt de ZWO-commissie zich bezig met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), het helpen van mensen over de grenzen van kerk en land heen. De ZWO-commissie kiest jaarlijks een project uit waarvoor zij geld inzamelt door acties op touw te zetten.

   

vacature
ZWO-commissie