Logo

Schenkcalculator actie Kerkbalans

Hoeveel geld heb je over voor de kerk? De actie Kerkbalans benadert deze weken de meeste protestanten en katholieken met folders en enveloppen. Andere kerken hebben hun eigen benadering om de vrijwillige bijdrage te innen.

De online schenkcalculator van Actie Kerkbalans rekent voor, dat als iemand met een modaal maandinkomen van netto 2100 euro zelf jaarlijks 1689 euro aan de kerk geeft, hij na belastingaftrek 1000 euro armer is. Dat valt dus alleszins mee voor wie dacht dat de kerk tienden ging vragen van zijn lidmaten. Het is nog geen vier procent van het netto-inkomen. De schenkcalculator houdt ook nog rekening met lage inkomens van gezinnen. Mocht dit rekenwerk van de schenkcalculator aanslaan, dan hoeven er in Fryslân geen katholieke of protestantse kerken meer dicht. Alleen de werkelijkheid is dat de richtlijnen van Kerkbalans zeven keer het gemiddelde adviseren dat Friese kerkleden afgelopen jaren gaven. En die zijn dan nog relatief gul. Naar alle waarschijnlijkheid gebruiken de meeste kerkleden dus voor zichzelf een hele andere schenkcalculator met als gevolg dat er ook dit jaar kerken sluiten.

Sociaal en cultureel wordt de kerk gewaardeerd. Zij maakt integraal deel uit van het programma LF 2018. Maar daarmee houdt de kerk en de geloofsgemeenschap geen stand. Als een cultureel-historisch overblijfsel heeft het weinig toe te voegen. Alleen als levendige gemeenschap draagt het bij aan het leven van mensen in onze steden en dorpen. Dan deelt ze lief en leed, zowel in eigen omgeving als in de wereld, ze neemt deel aan het debat over bijvoorbeeld zorg en onderwijs. En ze leeft voorbij de grens van tijd en plaats met een evangelie dat leert dat het beste nog moet komen voor wie er naar horen en leven wil. Juist ook de minder actieve leden van de kerk mogen beseffen dat deelname aan de kerk en een financiële bijdrage cruciaal zijn.

Dat geldt zeker ook voor de groep 28-50 jaar die nu relatief weinig financieel bijdraagt aan de kerk. Ook zij staan op een kruispunt als ze de folders van Kerkbalans doorlezen. Voor hen de vraag: waar geef ik dit jaar mijn geld aan uit: huis, kinderen, ontspanning en goede doelen? Welke goede doelen? Heeft je geloof, hoe lauw ook, daar toch nog iets te zeggen. Een levende kerk is uiteindelijk belangrijker dan welke sportclub of hobby ook. Geloof moet gezocht, onderhouden, gedeeld en doorgegeven worden. Een eigen predikant en kerkgebouw is nodig voor pastoraat en geloofsgroei.

Wie vindt dat de kerk hem nog weinig te zeggen heeft, kan kiezen: jezelf actief opstellen of de boel op zijn beloop laten. Die envelop van Kerkbalans die nu op de mat valt is een goed moment om na te denken welke schenkcalculator je in het leven hanteert.

Overgenomen uit: Friesch Dagblad, 25 januari 2018

Labels:,