Logo

Reorganisatie van de classes

Na een ingrijpende regionale reorganisatie, is het aantal kerkelijke afdelingen (classes) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gekrompen van 74 naar 11. In elke regio gaat op 1 september een classispredikant aan de slag. Die werkt voor circa 150 tot 200 kerkelijke gemeenten. Zij zullen in de regel eens per vier jaar de classispredikant op bezoek krijgen.

Onze wijkgemeente hoort nu bij de classis/ regio Zuid-Holland Noord.

Zuid-Holland Noord

Ds. Julia van Rijn (59) is de classispredikant van Zuid-Holland Noord.
Voor haar is haar nieuwe functie niet alleen een afscheid van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), maar ook van Amsterdam zelf: classispredikanten moeten wonen waar ze werken. ‘Ik kom naar Zuid-Holland hoor’, stelde ze een ongeruste twitteraar gerust. Van Rijn was sinds 2001 in dienst van de PKA, eerst als dominee in het oude Oost en het nieuwe IJburg, en sinds zeven jaar als secretaris van de PKA, wat in Amsterdam een betaalde functie is. De kerk moet in haar visie zichtbaar zijn, ook in de grote stad. ‘Ik heb respect voor pioniers die naar buiten gaan en de kerk opnieuw proberen uit te vinden’, schreef ze vier jaar geleden. Ook al is succes niet verzekerd: het is volgens haar het proberen waard.
De afgevaardigde van Den Haag naar de nieuwe classis is dhr. Pieter Kuipers, diaken en moderamenlid van de Algemene Kerkenraad.

Zie ook de website van de Protestantse Kerk in Nederland.