Logo

Meditatie: uitverkiezing

Brief aan de Efeziërs 1:4
In ​Christus​ immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol ​liefde​ ​uitgekozen​ om voor hem ​heilig​ en zuiver te zijn,

Het is één van de meest lastige onderwerpen, die vanuit de Bijbel naar voren komen. Veel christenen manoeuvreren er liever omheen en ik denk dat het bij veel predikanten ook niet tot de favoriete preekstof behoort. Ik bedoel de uitverkiezing.

Het meest moeilijke is misschien wel de onzekerheid die het oplevert: ben ik dan wel door God uitgekozen? Wil Hij mij wel hebben? En hoe weet ik dat dan? Mogelijk is het een thema dat vooral met vroeger wordt geassocieerd en met zware kerken. Wij zijn liever hoopvol en blij.

Toch heb ik de indruk dat de vragen hierover niet weg zijn. Het onderwerp is in de kast gelegd op de stapel ‘ongemakkelijk’; velen hebben geen bevredigend antwoord. Er hoeft maar weinig te gebeuren en de onzekerheid slaat weer toe.

De uitverkiezing is een onderwerp waar ik juist erg gepassioneerd over ben geraakt door het studeren in de Brief aan de Efeziërs. De manier hoe daar over de uitverkiezing wordt gesproken, is zo ontzettend blij en hoopvol. Het is juist een reden voor zekerheid in plaats van een bron voor onzekerheid.

Bij het denken over de uitverkiezing loop je al snel vast in de vraag op grond waarvan God jouw dan wel of niet gekozen zou hebben? Heeft Hij in de toekomst gekeken en gezien hoe jij zou gaan leven leiden? Is het een soort kansspel geweest: volstrekte willekeur?! Als je het in deze hoeken zoekt, voedt Gods uitverkiezing slechts onze onzekerheid. Uit Efeziërs 1:4 komt heel duidelijk naar voren dat God ons kiest IN CHRISTUS. God kiest dus allereerst Christus en pas in Christus komen wij in beeld.

Dat lijkt het in eerste instantie niet zoveel beter te maken, maar we moeten beseffen dat God zonder Christus helemaal niemand kan kiezen. Er staat zoveel tussen God en ons in dat door Hem niet zomaar genegeerd kan worden. Maar toch wil God ons zo graag genadig zijn en ons vergeven. Daarom heeft hij dat reddingsplan bedacht, dat Christus naar de aarde zou gaan om te lijden en te sterven. God kan ons niet kiezen, maar hij kan wel zijn volmaakte zoon kiezen, die hem in alles gehoorzaam was. En in Jezus Christus worden ook wij gekozen.

Hoe dat werkt is in lijn met het geheel van de brief aan de Efezieërs het beste uit te leggen met behulp van de samenhang tussen een hoofd en een lichaam. Christus is het hoofd. Al zijn volgelingen vormen samen zijn lichaam. Het hoofd is het onderdeel waaraan het lichaam in het bijzonder zijn identiteit verleend. Dus God kiest dat hoofd Christus. En daarmee worden wij als Zijn lichaam ook gekozen. Niet om wie wij zijn, maar alleen dankzij Jezus Christus.

Dat is niet weggelegd voor een select gezelschap, iedereen die Christus nog niet kent is bij Hem welkom. Verleden, heden en zelfs je toekomstige misstappen vormen geen belemmering. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, laat je redden door zijn bloed. Dan zul je ervaren wat het betekent dat God ons kiest in Christus.

Wanneer we er op deze manier naar kijken, hoeft Gods verkiezing geen angst of onzekerheid op te roepen, maar is het voor christenen aanleiding tot een loflied. Gods verkiezing, zijn reddingsplan is onze houvast, onze zekerheid!

Dat betekent niet dat je van het ene op het andere moment van een onzeker persoon verandert in iemand met een rotsvast geloof – meestal niet in ieder geval. Maar in Christus krijg je een vast en betrouwbaar fundament aangeboden waarop je door ervaring mag leren wat het betekent om door God gewild te zijn, geliefd, gekozen.

Dick Groenendijk

Wilt u meer hierover meer weten?
In de preek van zondag 1 juli a.s. (Marcuskerk) zullen we ons meer gaan verdiepen in deze thematiek. Weet u zeer welkom in deze dienst.