Logo

Gedicht van de maand – juni

God is getrouw
n.a.v. Lucas 15: 11 t/m 32

Er is geen nacht zo zwart, er is geen leed zo zwaar
of God wil die verlichten en verzachten.
Hij heelt de wonden, geeft vermoeiden krachten.
Hij is getrouw, Hij maakt zijn woorden waar.

Er is geen angst zo diep, er is geen smart zo groot
of Jezus wil ze troostend mee beleven.
Er is geen schuld zo groot, of God wil die vergeven.
Hij leidt ons en Hij draagt ons door de dood.
Er is geen mens zo ziek of Christus kent zijn pijn,
er is geen stem zo zwak, of Christus zal hem horen.
Er is geen vraag zo zacht – God weet die reeds tevoren.
Geen mens die naar Hem vraagt, zal ooit nog eenzaam zijn.

E. IJskes–Kooger