Logo

Gedicht van de maand – april 2018

Pasen

Ik was gestorven, maar ik leef!
Want Christus leeft in mij;
Hij was het, die mijn angst verdreef
en schijnt zijn zon in mij.

Nu waait zijn adem door mij heen.
Nu zing ik een nieuw lied.
Ik ben in het donker niet alleen,
de dood bedreigt mij niet.

’t Is Pasen, God heeft het laatste woord,
de duivel is gezwicht.
De dood is slechts een donk’re poort,
Die voert naar eeuwig licht.

Nu zal ik van vreugd’ naar vreugde gaan,
in droefheid zelfs nog blij.
‘k Ben tot nieuw leven opgestaan,
want Christus woont in mij.

Nel Benschop, ‘De vogel van het woord’
1 Cor. 15: 14 t/m 20