Logo

Gedicht bij Pinksteren

Ik zag hen in de opperzaal,
de vlammen trilden op hun hoofd;
ze spraken in een and’re taal,
het klonk als : “Jezus zij geloofd!”

Toen trokken zij door heel het land
en ieder droeg zijn eigen vlam;
zij staken veler hart in brand,
totdat de dood hun leven nam.

De wereld was hun haast te klein,
de liefde tot hun Heer zó groot
dat zij met vreugde spot en pijn
verdroegen zonder slag of stoot.

Nog geeft Gij moed wie op U hoopt,
wie op de komst wacht van Uw Geest;
met vuur en wind wordt hij gedoopt,
en ied’re dag is Pinksterfeest!

Nel Benschop
Hand. 2 : 1 t/m 4 en 14 t/m 21