Logo

Feestelijk de zomer in

Op vrijdagavond 30 juni was er een bijeenkomst in de Marcuskerk waarvoor alle gemeenteleden uitgenodigd waren, met als motto: ‘feestelijk de zomer in’. Er was eten, drinken en volop gelegenheid om gezellig bij te praten. Dat werd door de ca. 60 aanwezigen dan ook gedaan!

Na de maaltijd gingen de aanwezigen onder leiding van Willeke Eikelenboom, voorzitter van de kerkenraad, in gesprek over de toekomst van de wijkgemeente. Het algemene gevoelen is dat er de afgelopen jaren veel gebeurd, zoals de vorming van combinatie 3, het vertrek van René de Reuver als wijkpredikant en het komen en gaan van verschillende betaalde krachten.

Bijeenkomsten zoals deze, met veel gezelligheid en contact maar ook met de gelegenheid om mee te denken en te praten, waarderen de gemeenteleden zeer. Er zijn verschillende ideeën voor de toekomst van de wijkgemeente de revue gepasseerd. ‘Aandacht voor jongeren en jeugd’, ‘een vaste voorganger die regelmatig op zondag de dienst leidt’, ‘meer diversiteit in de muziek tijdens de kerkdienst’ en ‘beter benutten van de energie en het enthousiasme om dingen te doen’ zijn zomaar een greep uit de aangedragen ideeën.

Gesterkt door het eten, drinken en de goede discussie kan de gemeente nu feestelijk de zomer in!

 

Labels:, , , , , , , ,