Logo
  • Home
  • Nieuws
  • Diaconale spelden uitgereikt aan vrijwilligers Kerk in Laak

Diaconale spelden uitgereikt aan vrijwilligers Kerk in Laak

Soms worden vrijwilligers voor hun jarenlange inzet beloond met de diaconale speld. Op zondag 21 januari 2018 werden er tijdens de kerkdienst van Kerk in Laak twee uitgereikt. Hennie de Mooij mocht de speld ontvangen bij haar afscheid als ambtsdrager. Hennie was niet alleen een groot aantal jaren ouderling, maar ook op veel ander vlakken is zij alles bij elkaar zo’n 40 jaar actief geweest als kerkelijk vrijwilliger in onze wijk. Dit heeft de kerkenraad doen besluiten de diaconale speld voor haar aan te vragen. Deze aanvraag is gehonoreerd en de speld is door onze diaken Betty Mol, tevens lid van het moderamen van de centrale diaconie, uitgereikt.

De tweede speld die op deze morgen mocht worden uitgereikt ging naar Reint Veninga. Reint heeft in de wijkgemeente vele taken vervuld. Hij is lid geweest van de kerkenraad, heeft kostersdiensten gedraaid en de autodienst geregeld, maar hij heeft de speld mogen ontvangen voor het feit dat hij gedurende 25 aaneengesloten jaren betrokken is geweest bij de organisatie en de uitvoering van de vakantieweek voor ouderen. Hieraan heeft hij als begeleider ook al deze jaren deelgenomen. Wegens omstandigheden kon de uitreiking van de speld niet plaatsvinden in de vakantie of tijdens de reünie, maar wat in het vat zit verzuurt niet. Ook Reint mocht de speld uit handen van Betty Mol ontvangen.