Logo
  • Home
  • Geloven in Moerwijk

Update Geloven in Moerwijk

Als Geloven in Moerwijk staan we midden in een multireligieuze buurt. Ook bij onze activiteiten komen mensen met allerlei achtergronden. Dat is boeiend en mooi maar kan natuurlijk ook spanningen oproepen. Daarom is het oefenen en stimuleren van dialoog een belangrijk onderdeel van ons kerk-zijn. We doen dit in onze persoonlijke contacten en gesprekken maar ook door ons actief in te zetten voor het net opgerichte platform ‘interreligieus overleg Moerwijk’. Daarnaast zijn we aan het kijken of we de moskee op het Heeswijkplein kunnen helpen met het aanleggen van een buurttuin rondom hun gebouw en organiseren we op 4 september een wijkdiner met als titel ‘geloof, hoop en Moerwijk’. Op deze avond gaan we met buurtbewoners in gesprek over hun geloof. Niet om de verschillen te benadrukken, maar om persoonlijke geloofsverhalen van christenen, moslims, hindoes etc. te delen en zo begrip en verbinding tot stand te brengen. Leuk en spannend tegelijk.

MarcusConnect wordt Geloven in Moerwijk

Pioniersplekken werken met projectperiodes van 3 jaar. Voor ons zit de eerste 3 jaar er bijna op. De afgelopen tijd zijn we druk geweest met evalueren en nieuwe plannen maken. Onderdeel van de nieuwe plannen is een nieuwe naam. We hebben gemerkt dat het belangrijk is dat onze naam helder communiceert wie we zijn en wat we doen. Daarom hebben we gekozen voor ‘Geloven in Moerwijk’.
Deze naam geeft aan dat we geloven, zowel in God als in onze buurt. Moerwijk is een plek waar vaak cynisch en negatief over gesproken wordt, wij willen aangeven dat we geloven in de mensen die hier wonen en in de buurt. Het is een plek die door God geliefd is en waar wij onze tijd en liefde in mogen investeren. De komende tijd zal onze facebook pagina worden aangepast, komt er een website in de lucht en zullen jullie op meer plaatsen onze nieuwe naam zien verschijnen.

Nieuwe aanwas door pionieren Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen acht jaar tienduizend nieuwe mensen bereikt door te experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn. Denk aan de internetkerk MijnKerk.nl, protestantse klooster-initiatieven of kerk in de kroeg. Vanaf 2013 zijn binnen de Protestantse Kerk 84 pioniersplekken van start gegaan of in voorbereiding. Plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van kerkzijn. Er zijn nu ruim tienduizend mensen betrokken bij een pioniersplek. Ruwweg de helft van deze mensen was recent niet betrokken bij een kerk. Na acht jaar pionieren is de eerste stand van zaken opgemaakt. In het rapport ‘Op hoop van zegen’ worden de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen gepresenteerd.