Logo

Geloofskring

De geloofskring is een actieve kring die bijeenkomt in de huizen van de deelnemers. Centraal staat het gesprek over wat geloven betekent in ons dagelijks leven, bij de keuzes die we maken, de vragen die op ons afkomen en de manier waarop we geloven in ons gewone leven vormgeven. Als uitgangspunt nemen we een aansprekend boekje dat ons aan het denken zet over wat we in de Bijbel lezen over ons geloof in God. Elke keer staat een bepaald bijbelgedeelte centraal dat vervolgens in ons gesprek uitgangspunt is voor een levendige discussie.

2017/2018: vreugdevol door het leven gaan

Hoe ga je vreugdevol door het leven? Wie is daar niet benieuwd naar, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert?¬†Daarover gaan we met elkaar van gedachten wisselen in het seizoen 2017-2018 van de Geloofskring. Dit doen we aan de hand het boekje ‘Vol vreugde in het leven staan’ van Anne-Marie van Briemen over de Filippenzenbrief. Op een levendige wijze gaan we hiermee aan de slag.

Deze kring staat onder leiding van ds. Bas Plaisier. We hopen dit jaar naast de mensen die al jaren enthousiast zijn voor deze kring ook weer nieuwe leden van binnen en buiten onze gemeente te kunnen begroeten. Hartelijk welkom!