Logo
  • Home
  • Cursus ‘Jouw spiritualiteit’

Cursus ‘Jouw spiritualiteit’

Bij deze cursus ‘Jouw spiritualiteit’ gaat het om de relatie tussen God en de mens in de praktijk: Wat spreekt je als mens aan? Waarin of waardoor word je verwonderd of geraakt? De term spiritualiteit geeft binnen religie of godsdienst ruimte aan een meer persoonlijke invulling van zingeving.

De schrijver Gary Thomas ontdekte in de contacten met veel medemensen diverse ‘geestelijke temperamenten’ waarin mensen God allemaal op een andere manier ervaren. Hij onderscheidt negen manieren om met God om te gaan; negen ‘spirituele talen’ die een rijke variatie vormen waarmee we als mensen naast elkaar kunnen staan. In deze cursus komen we op 8 bijeenkomsten bij elkaar en gaan we op zoek naar de eigen persoonlijke zingeving of spiritualiteit: op welke manier kunnen christelijke bronnen van spiritualiteit je daarbij inspireren?