Logo

Buurtmaaltijd

Eens in de maand is er op zaterdagavond een buurtmaaltijd in De Oase. Vrijwilligers koken een lekker driegangenmenu. De maaltijd is een gezellige mogelijkheid om mensen te leren kennen en bekenden te ontmoeten. I.v.m. de inkopen graag van tevoren opgeven.

Prijs: € 3,50 per persoon (kinderen € 1,75). Graag vooraf opgeven bij Dick Mos (d.mos3@kpnplanet.nl; 070-399 96 17).